Konteneryzacja w Azure

Microsoft Azure z Senetic > DevOps  > Konteneryzacja w Azure
Konteneryzacja w Azure

Konteneryzacja w Azure

O konteneryzacji napisano już wiele. Obecnie nikogo nie trzeba już przekonywać do tej koncepcji. Jak jednak można ją wykorzystać w Azure?

Rozwiązań jest wiele:

1. Azure Container Instance (ACI), to proste rozwiązanie do hostowania własnych kontenerów:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-instances/

2. Możemy uruchomić własny kontener na usłudze Azure App Service:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/containers/tutorial-custom-docker-image

Można tutaj dodać gotowy obraz już wcześniej skompilowany lub wgrać plik Dockerfile, który zbuduje właściwy obraz.

Do utworzenia usługi będziecie potrzebować usługi Azure App Service Plan on Linux:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/app-service-plan-manage

3. Możemy tekże wdrożyć VM z usługą Docker, na której będziemy publikować obraz naszej aplikacji:

https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?search=Docker&page=1

Jest sporo gotowych Linux appliance – zarówno darmowych jak i płatnych. Do wyboru, do koloru 😊

4. Bardziej zaawansowane rozwiązanie to np. Kubernetes, również oparty o VM – a właściwie zestaw maszyn wirtualnych:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/aks/intro-kubernetes

5. Innym rozwiązaniem (alternatywą dla Kubernetes) dla budowy aplikacji w modelu micro-services jest Azure Service Fabric:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-fabric/service-fabric-quickstart-containers-linux

6. Dodatkowo w ramach Azure mamy też własny HUB dla obrazów (ACR) – Azure Container Registry, które można stosować zamiast DockerHub:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/container-registry/

 

Jak widać Microsoft daje szereg nowoczesnych rozwiązań dla developmentu. Warto też pamiętać, że Azure to nie tylko .Net!

Krystian Mularczyk

Cloud Solutions Project Manager

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.