Regulamin promocji

Senetic

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Backup w Azure ZA DARMO przez 2 miesiące!

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady akcji promocyjnej „Backup w Azure ZA DARMO przez 2 miesiące” realizowanej przez Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice.
 2. Senetic S.A. oświadcza, że uprawniony jest do odsprzedaży, wprowadzania do obrotu lub dalszej odsprzedaży w inny sposób Produktów, a w szczególności zawarł odpowiednie umowy z Producentami, które zezwalają mu na dokonywanie przedmiotowych czynności.
 3. Promocja polega na uruchomieniu subskrypcji Microsoft Azure w modelu CSP (płatność wg realnego zużycia). Przez pierwsze dwa miesiące kalendarzowe użytkowania subskrypcji, nie zostaną naliczone opłaty za korzystanie z usług z zakresu backupu do wysokości 300 zł netto w danym miesiącu kalendarzowym.
 4. Opłaty za pozostałe usługi, jakie umożliwia korzystanie z subskrypcji Microsoft Azure będą naliczane.
 5. Wspomniane 2 miesiące oznaczają miesiące kalendarzowe, tj. od dnia uruchomienia subskrypcji do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca następującego.
 6. Po upływie 2 miesięcy subskrypcja nie jest zawieszana – wszystkie usługi działają nadal. Od 3 miesiąca włącznie opłaty zostają naliczane w całości, bez uwzględnienia promocyjnego bonusu.
 7. Klient ma pełną kontrolę nad założoną subskrypcją, a Senetic nie ingeruje w jej konfigurację oraz zawartość.
 8. W przypadku rezygnacji z dalszego używania subskrypcji Klient jest zobowiązany usunąć wszelkie włączone na niej usługi oraz powiadomić Senetic o decyzji o zawieszeniu subskrypcji.
 9. Microsoft Azure umożliwia wiele rodzajów zastosowania usługi Backup. Podstawową z nich jest kopia zapasowa plików na komputerze. Instrukcja włączenia tej usługi jak i pozostałe możliwości znajdują się na oficjalnej stronie z dokumentacją Microsoft:
  https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/backup/backup-configure-vault
 10. Senetic może bezpłatnie doradzić, która usługa będzie najbardziej odpowiednia dla podanego przez Klienta przypadku.
 11. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci wdrożenia usługi Backup przez inżynierów Senetic, usługa jest płatna w wysokości 140 zł netto za godzinę pracy. Ilość czasu niezbędna do wdrożenia jest wcześniej szacowana i podawana Klientowi zanim prace zaczną być realizowane.

Katowice, 1.04.2019